Компютърни системи Деметра Сай
Програмният комплекс DEMWIN-2.01 е предназначен за компютъризация на психологически методики от всякакво естество в зависимост от предпочитанията на клиента,тяхното автоматизирано провеждане, обработка и анализ,особено подходяща за подбор и диагностициране на персонал. Представлява интегриран пакет от приложни програми организирани по тестове
със следните основни функции:

  • Модул психодиагностика
  • Модул селекция
  • Модул статистика - дименсии
  • Модул класиране по показатели
Контакти
Предстоящо