Компютърни системи Деметра Сай
тук
Какво правим ние.
Специализирани сме по отношение компютъризацията на психологически методики и тестове, обработка и анализ на предварително проведени психологически методики, психорегулативни въздействия, психотерапевтични процедури, социологически проучвания, спортен софтуер и всички други дейности свързани по определен начин с психологическите и социологически проучвания и компютърно програмиране.
Помогнете на Светлозар